Hari Köchli

- Canzunettas e Tranteraints

1.Fanfare d'introduction
3.Tranteraint cun harmonium
4.La glioir
5.Tranteraint cun clavazign
6.Sa zuppar (listen)
7.Tranteraint cun gieia
8.Igl parder (listen)
9.Grond tranteraint
10.Cucu ed asen
11.Tranteraint cun trumbetta
12.Oraziuns pigls pitschens
13.Segund tranteraint cun gieia
14.Curta festa (listen)