Hari Köchli

- Canzunettas e Tranteraints

Hari Köchli: Gitara, Armonium, Clavazign, Tschant
Stéphanie Lobmaier: Gieia, Chor
Toni Parpan: Trumbetta, Rachinto, Chor

Text: Tradiziunal (collecziun da chanzuns pitschens)
Chanzuns: Hari Köchli

- CDr - (c) 2013
sFr.10.-